Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.11.21

Pogány és Keresztény ünnepek (Facebook komment)

vallas_2.jpgÉn már nem szeretnék a fészbukk-nyúzficcben tovább értekezni, mert nem az a cél, h megszégyenüljön vagy lealáztasson bárki is, márpedig „egyéb általános hozzászólók” okosságaiból kiindulva ez gyorsan megtörténne…
Ugyanakkor, azt hiszem, az alapvető probléma az, h a történelmi, teológiai és egyéb téveszmék mellet még időrendi képzavarral is küzd, aki ezeket a történeteket megszüli.
A legtöbb hiedelem, vallás és ezen belül „ünnep” a világon a természettel (évszakok, éghajlati-meteorológiai jelenségek) és az önfenntartással (termelés, mezőgazdaság, szaporodás, stb.) kapcsolatos. Nem csoda, tehát, h mediterrán és kontinentális éghajlat alatt számos népnél – látszólag összefüggés nélkül – hasonló időpontokra estek/esnek ezek a megemlékezések: hold, nap, villám, meteoreső vagy épp bányászat, vetés-aratás és hadd ne soroljam!
Azt sem állítom, h részben ne volna igaza: magam is értekeztem pl. a Zend-aveszta vallásról, ami jóval a kereszténység előtti időkre vezethető vissza, monoteista és a legtöbb „fő” irányelve „valahogy átkerült” a kereszténységbe.
Azt sem szabad elfelejteni azonban, hogy földrajzilag is igen koncentráltan fordultak elő ezek az ideológiai irányzatok: (ha a bibliát egészében nézzük, ószövetséggel együtt) Palesztina, Kis-Ázsia, Perzsia, Észak-Afrika, Kelet-Európa, stb.
Az általad említett „vallásüldözésnek” abban az időben, mikor ezek a pogány ünnepek szerinted „belekebeleződtek” a kereszténységbe, maga a kereszténység épp úgy szenvedő alanya volt, mint a többi európai vallás (lásd pl. a druidák kiirtása Britanniában, i.sz. 60 körül a Anglesey-sziget, stb.).
Tovább megyek, a Római birodalomban és körülötte élő – általad pogánynak nevezett, eredetileg különböző vallású – népek között előbb terjedt el a kereszténység, mint a „rómaiak” között (lásd Geiserich – vandál király a 400-as években). A rómaiak ekkor még erősen kötődtek először a „házi-istenes” vallásrendhez, később pedig az – amúgy szintén általad említett monoteista – Mithrász kultuszhoz. Ezt egyébként a (Zarathustra nevéből ismert) Vend-avesta vallásból származott Rómába, amit meg én említettem már.
A kelták, gótok, vandálok és egyéb (politikailag és vallásilag) üldözött népek mellett ott voltak délen a zsidók, keresztények, perzsák, punok és így tovább… a közös üldöztetés miatt sokszor nem a vallási háború, hanem épp a békés együttélés miatt „egyeztették” a különböző politikai nézeteket, vallásokat, rituálékat a rómaiakkal szembeni összefogásra kényszeredett népek.
Ne felejtsük el azt sem, h a katolikus vallás, mint egyetemes vallás, időrendben ennél jóval később kezdett csak térhódításába, az említett „háborús” megoldások pedig még pár száz évvel később kezdődtek meg és elsősorban nem az Európán belüli vallási ellentétekre koncentrálódtak. Még pár száz évvel később, a katolikus-protestáns ellentétek idején persze ilyen is volt.
Az első katolikusok és az ortodoxok által is elismert zsinat a kalkedoni zsinat volt 451-ben. Az első kizárólag katolikus zsinat a IV. konstantinápolyi zsinat 869–870-ban volt.
A Húsvétot ezzel szemben „háború nélkül” például már 325-ben, az első niceai zsinaton elfogadták.
Ráadásul az egész "ünneprendszert" megkeverte végül a Gergely naptár, amit 1582. október 4-én vezettek be, több mint ezer évvel később.
Úgy gondolom, órákig szemelvényezgethetnék még – és ahogy említetted valóban van olyan terület (ellenpélda), ahol a „vallás-törvény” teljes szigorával csap le, ilyen az állati és emberi véráldozat, bálványimádás és így tovább…
Annak ellenére, hogy a fejlettebb politikai rendszerek már szigorúan lépnek fel az „állam-vallás” fogalma ellen a vallásszabadság értelmében, a keresztény erkölcsiség annyira beleette magát a jó és rossz értelemben vett konvenciók közé, mint a tér és az idő fogalma. Gondolj akár csak a tíz parancsolatra!
Szívesen veszek bármilyen értelmes ellenvéleményt vagy vitát, csak attól szerettem volna óva inteni az ismerősöket, barátokat, h valós alap nélkül birkuljanak valamilyen téveszme zászlója alatt.